JELARE - Joint European-Latin American Universities Renewable Energy Project
English VersionLatviešu versijaVersión EspañolVersão PortuguêsDeutsche Version
Partneru Sadaļa
Home
Partneru Profili
Tīklojums
Notikumi
Publikācijas
Datu Baze
Nospiedums
Kontakts
Laipni lūdzam JELARE

Kopīgais Eiropas un Latīņamerikas universitāšu Atjaunojamo enerģiju projekts bija sadarbības shēma, iesaistot universitātes no Vācijas, Latvijas, Bolīvijas, Brazīlijas, Čīles un Gvatemalas ar mērķi veicināt novatoriskas izmaiņas darba tirgū orientētas izglītības un pētniecības pieejās atjaunojamās enerģijas nozarē Latīņamerikas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs
. Projekta īstenošanas laiks no 2008.gada novembra līdz 2011.gada novembrim.

Projektu finansēja ES programma ALFA III sadarbībai starp Eiropas Savienību un Latīņameriku augstākās izglītības un apmācības ietvaros.

JELARE projekta pēcnācējs ir “Atjaunojamās Elektrības Ģenerēšanas veicināšana Dienvidamerikā” REGSA projekts. Apmeklējiet REGSA mājas lapu lai uzzināt vairāk.

>> www.regsa-project.eu


Pamatojums

Neatkarīgi no vides ieguvumiem, atjaunojamās enerģijas piedāvā lielas iespējas vietējai sociāli ekonomiskai attīstībai Latīņamerikā. Tā kā atjaunojamās enerģijas var ražot uz vietas, tas sniedz plašas vietējās nodarbinātības iespējas (no augsti kvalificētam līdz zemas kvalifikācijas darbaspēkam, no augstām tehnoloģijām līdz lauksaimniecībai), veicina vietējās investīcijas un samazina fosilo energoresursu importa nepieciešamību.

Tomēr atjaunojamās enerģijas nozare nevar attīstīties samērīgi, ja trūkst zināšanu. Vietējiem uzņēmumiem un citām publiskām un privātām institūcijām, kas saistītas ar atjaunojamās enerģiju nozari, ir ļoti vajadzīgs tehnisks un metodoloģisks atbalsts, lai ieviestu tehnoloģijas, stratēģijas vai politikas ietvarus.

Sakarā ar šīs jomas novatorisko raksturu, augstākās izglītības iestādes ir ļoti svarīgi nozares dalībnieki, jo īpaši attiecībā uz pētniecību, kā arī izglītojot nākamos darbiniekus. Neskatoties uz atjaunojamās enerģijas tēmas nozīmīgumu, tas līdz šim vēl nav skaidri iezīmējies Latīņamerikas universitāšu  darba saturā (arī ES universitātēs), kā tam vajadzētu būt.

Pamatojoties uz iepriekšminētajām vajadzībām, Kopīgais Eiropas un Latīņamerikas universitāšu atjaunojamās enerģijas projekts " Inovatīvas darba tirgū orientētas izglītības un pētniecības pieejas veicināšana atjaunojamās enerģijas jomā Latīņamerikas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs" tiek piedāvāta kā ALFA programmas daļa. Projekta mērķis ir ne tikai uzlabot Eiropas un Latīņamerikas augstākās izglītības iestāžu akadēmisko kvalitāti, bet arī nostiprināt to lomu, lai sekmētu vietējo ekonomisko attīstību un sociālo vienotību.


Mērķi un Rezultāti

JELARE specifiskie mērķi bija:

tizstrādāt un īstenot darba tirgū orientētu pētījumu un izglītības pieeju atjaunojamās enerģijas nozarē

palielināt universitātes darbinieku spējas, lai modernizētu izglītības un pētniecības programmas un darbības

stiprināt saites starp universitātēm un darba tirgu, darījumu sektoru un sabiedrisko sektoru atjaunojamās enerģijas jomā

izveidot ilgtermiņa partnerību un tīklu starp Eiropas un Latīņamerikas universitātēm

Triju gadu (2009-2011) projekta laikā tika iegūti šādi rezultāti:

Atjaunojamās enerģijas darba tirgus aptauja (Vācijai, Latvijai, Bolīvijai, Brazīlijai, Čīlei un Gvatemalai)

Atjaunojamās enerģijas mācību un pētniecības koncepcijas

Atjaunojamās enerģijas eksperimentālo moduļu apmācība un pētniecība

Universitātes personāla spēju celšanas programma

Ieteikuma ziņojums Eiropas Savienības un Latīņamerikas universitātēm

Starptautiskais JELARE tīkls ar vietējām apakšgrupām partnervalstīs


Apmeklējiet “Notikumi un Aktivitātes” sadaļu pēc sīkākās informācijas par JELARE projekta sasniegumiem.


JELARE transnacionālo
ieteikumu ziņojums


JELARE Transnational Recommendation Report © HAW Hamburg JELARE partnerības galīgais rezultāts ir ieteikumi partneru piedāvāto izglītības un pētniecības aktivitāšu kvalitātes uzlabošanai un to lomas stiprināšanai sociāli ekonomiskās attīstības jomā. Ieteikumu pamatā ir pieredze, ko JELARE partneri guvuši trīs gadu ilgā projekta īstenošanas laikā. Ziņojums ir adresēts citām Eiropas un Latīņamerikas
universitātēm, kas arī plāno savās pētniecības un mācību aktivitātēs pievērst pastiprinātu uzmanību atjaunojamajai enerģijai. Ziņojums satur praktiskus padomus, kā daudzus JELARE projekta ietvaros gūtās labas prakses piemērus.

>> Lejupielādēt ziņojumu


JELARE Partnerības
This project is funded by the EU programme ALFA IIIUniversidad Galileo - GuatemalaUniversidad de Chile - ChileUniversidade Do Sul - BrazilUniversidad Católica Boliviana - BoliviaRēzeknes Augstskola - LatviaHamburg University for Applied Sciences