JELARE - Joint European-Latin American Universities Renewable Energy Project
English versionLatviešu versijaVersión EspañolVersão PortuguêsDeutsche Version
Home
Partneru Profili
Mērķi - Rezultāti
Notikumi
Publikācijas
Datu Baze
Nospiedums
Kontakts
This project is funded by the EU programme ALFA IIIHamburg University for Applied Sciences
Partneru Profili

Vācija (vadošais partneris):
Hamburgas lietišķo zinātņu universitāte

Hamburgas lietišķo zinātņu universitāte (HAW) ir plaši iesaistīta atjaunojamās enerģijas tehniskās pētniecības un augstāko tehnoloģiju īstenošanā, kā arī aktīvu līdzdalību daudzos vietējā, valsts un starptautiskos tīklus un partnerības projektiem jomā atjaunojamās enerģijas un augstākajā izglītībā (piem. RENET, INSPIRE, BIOCROPS-Network). HAW ir izveidojusi atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes kompetences centru (CC4E), un ir vadošā institūcija attiecībā uz izglītību un izpratnes vairošanu par atjaunojamo enerģiju.

Kontakts:
Hamburg University of Applied Sciences
Prof. Walter Leal, Dr. Maren Adler,
Julia Gottwald
E-mail:
jelare@ls.haw-hamburg.de
Website: www.haw-hamburg.de/ftz-als.html

Latvija:
Rēzeknes Augstskola (RHEI)

Rēzeknes Augstskola tika nodibināta 1993. gada 1.jūlijā. Rēzeknes Augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes iestāde Latvijas Republikā, kas īsteno studiju programmas, kā arī tā ir iesaistīta zinātnes, pētniecības un mākslinieciskās jaunrades darbā. Rēzeknes Augstskolas kā Eiropas izglītībā konkurējošas institūcijas mērķis ir nodrošināt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību saskaņā ar zinātnes attīstības līmeni un kultūras tradīcijām Latvijā, attīstīt kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā.

Kontakts:
Rēzeknes Augstskola - Rezekne Higher Education Institution
Prof. Gotfrīds Noviks, Aleksejs Zorins
E-mail: alex@ru.lv
Website:
www.ru.lv

Bolīvija:
Bolīvijas Katoļu universitāte - Sociālekonomiskās izpētes instituts (IISEC)

Sociālekonomiskās izpētes institūts tika dibināts 1974.gadā Katoļu universitātē. Galvenās pētniecības darbības, kuras veic institūts, ir izaugsmes un attīstības, nabadzības un nevienlīdzības un dabas resursu jomā. Nesen IISEC izveidoja Energoekonomikas un vides studiju centru (C3ES), kas sniedz specializētu konsultāciju pakalpojumus enerģētikas ekonomikā, klimata pārmaiņu un atjaunojamās enerģijas jomā.

Kontakts:
Universidad Católica Boliviana – Institute of Socio-Economic Investigation (IISEC)
Dr. Javier Aliaga, Franziska Buch
E-mail: fbuch@ucb.edu.bo
Website: www.ucb.edu.bo

Brazīlija:
Universitāte do Sul de Santa Caterina (UNISUL)

UNISUL ir ieguvusi vietu starp dinamiskākajām un inovatīvākajām Brazīlijas universitātēm. Universitātes tradicionālie mērķi - attīstība, politika un virzieni - ir cieši saistīti ar vismodernākajām biznesa pieejām, kas nodarbojas ar globālām stratēģijām, plānošanu un stratēģisko rīcību.

Izvietota četrās vietās galvaspilsētā un Santa Catarina štata dienvidos, UNISUL ir filantropijas bezpeļņas iestāde, kas piedāvā vairāk nekā 40 bakalaura programmas gandrīz 60 disciplīnās, kā arī 42 papildizglītības programmas un 7 maģistra programmas. Universitātē ir 38.000 studentu, 1.743 profesori un 644 darbinieki. UNISUL arī piedāvā tālmācības kursu visplašāko izvēli Brazīlijā, nodrošinot šajā jomā Latīņamerikas modeli.

Kontakts:
Universidade Do Sul de Santa Caterina
Prof. Youssef Ahmad Youssef
E-mail:
Youssef.Ahmad@unisul.br
Website: www.unisul.brČīle:
Čīles universitāte

Čīles universitāte (Universidad de Chile) tika dibināta 1842.gadā. Vēsturiski tā pārstāvēja vienu no izteiktākajām kustībām uz valsts pašnoteikšanos, iedibinot zināšanas un sabiedrisko izglītību kā jaunattīstības valsts galveno atbalsta punktu. Jau no pašiem pirmsākumiem Čīles universitāte definē sevi kā klasiskās, humānistiskās un laicīgās kultūru garantu.

Universitātes darbības virziens izveidojās ar tās pirmā rektora, dona Andrés Bello, ietekmi, kuram zināšanas bija sabiedriskas nozīmes jautājums, cieši saistīts ar nācijas ekonomisko un kultūras progresu. . Universitātei ir 14 skolas, 4 institūti un akadēmiskā augstskolas programma.

Pašlaik visās iestādēs kopumā ir 3.170 mācībspēki un 24.235 studenti. Dabaszinātņu un matemātikas skola (tās saīsinājums spāņu valodā -FCFM) radās vienlaicīgi ar Čīles universitāti. Bakalaura studiju programmu centralizēto plānošanu, pārvaldi un apmācību veic šīs skolas Vadības un zinātnes departaments.

Rūpnieciskās būvniecības departaments kā Čīles universitātes Dabaszinātņu un matemātikas skolas sastāvdaļa, tika dibināts 50 tajos gados , un ir rūpniecības inženieru galvenais avots valstī. Elektrobūves departaments ir Čīles universitātes iestāde, kas atbildīga par augstāko izglītību, pētniecību un zināšanu paplašināšanu dažādās speciālajās jomās un nozarēs, kas saistītas ar elektrotehniku.

Kontakts:
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Dr. Luis S. Vargas, Guillermo Jiménez Estévez
Manuel Díaz Romero
E-mail: gjimenez@ing.uchile.cl
Website: www.die.uchile.cl

Gvatemala:
Galileo universitāte

Galileo universitāte (Universidad Galileo) ir augstākās izglītības institūcija ar 37 gadu nepārtrauktu darbu. Tas panākts ar īpašas speciālistu grupas pūlēm Eduardo Suger Cofiño, Ph.D, vadībā , kas ir universitātes dibinātājs un Prezidents. Viņš ir spējis izvirzīt pilnīgi dažādas un netradicionālas izglītības pieejas, kas vadās pēc ļoti skaidra moto: "Izglītoties ir mainīt redzējumu un pārveidot dzīvi." Tās pirmajos posmos universitāte kļuva pazīstama kā Gvatemalas Universidad Francisco Marroquin's School of Systems, Information Technology and Computer Science Engineering , tagad kā Augstākās izglītības institūts, un ir apņēmusies apmācīt un sagatavot lietišķo zinātņu profesionāļus.

2000.gada oktobrī atzina Privātās Augstākās izglītības padome (Consejo de enseñanza Privada Superior), padarot to par Gvatemalas pirmo tehnoloģiskās ievirzes augstskolu. Šī izaugsme nav bijusi tikai studentu skaitā, sasniedzot gandrīz 28.000 uzņemto studentu, bet arī piedāvāto programmu daudzumā. Pašlaik Galileo universitāte sastāv no 5 fakultātēm, 4 skolām, 2 programmām un 2 institūtiem. Starp tiem ir Pētniecības un attīstības institūts, kas ir Galileo universitātei pievienots universitātes institūts ar uzsvaru uz atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām. Tas tika izveidots ar vīziju kļūt par starptautisku ziņojumu punktu stratēģiski nozīmīgās pētniecības jomās, kā arī par augstas kvalitātes pakalpojumu sniedzēju valsts un starptautiskiem uzņēmumiem. Uzņēmumu, kas darbojas atjaunojamās enerģijas nozarē, tieša līdzdalība vienmēr iespēja ir abpusējam labumam. JELARE projekts tiek īstenots šajā kontekstā.

Kontakts:
Universidad Galileo
Dr. Cyrano Ruiz, Dr. Nelson Amaro
E-mail: cyrano@galileo.edu
Website: www.galileo.edu